لامینت یا ونیر چیست ؟

لایه نازك به رنگ دندان میباشد كه بر روى سطح بیرونى دندان گذاشته میشود و جهت اصلاح شكل ،رنگ ،اندازه و تناسب بین دندان ها استفاده میشود

در نوع سرامیكى آن دندان ها كمى تراش خورده و سپس قالب گیرى میشود و پس از ساخت آن در لابراتوار توسط دندانپزشك زیبایى بر روى دندان ها چسبانده میشود

در نوع لامینیت کامپوزیتی معمولاً دندان ها تراش نمى خورند و با مواد همرنگ دندان در مطب توسط دندانپزشك زیبایى بر روى دندان ها آماده میشود

توجه داشته باشید كه تراش خوردن یا نخوردن دندان ها بستگى به وضعیت دندان هاى بیمار دارد نه نوع درمان( سرامیكى یا كامپوزیتى)

در صورتى كه دندان هاى بیمار از نظر سایز كوچك باشد و بین آنها فاصله وجود داشته باشد مى توان ادعا كرد كه هیچگونه تراش بر روى دندان ها لازم نیست

در صورت بهم ریختگى دندان ها و بزرگ بودن سایز آنها بستگى به مقدار نامرتبى دندان ها و بزرگى آنها تراش دندان ها ضرورى است

در صورت درمان دندان ها حتى با وجود تراش آنها به شرط درمان مناسب توسط دندانپزشك زیبایى ماهر نگران دوام دندان هاى خود نباشید ،یك درمان خوب و ایده آل به اندازه عمر دندان هاى طبیعى شما ،دوام و مقاومت دارد .

لامینت یا ونیر - دکتر ابوالقاسمی