پرسش و پاسخ

دکتر ابوالقاسمی

ناشناس

آیا استفاده از خمیر دندان هاى سفید كننده در بلند مدت به دندان ها آسیب می زند؟

دکتر ابوالقاسمی

دکتر ابوالقاسمی

در خمیر دندان هاى داراى قدرت تمیز كنندگى و سفید كردن غیر معمول پودرهایى استفاده میشوند كه باعث سایش سطح دندان ها مى شوند ،به همین دلیل بلافاصله بعد از استفاده از آنها این تغییر تمیز شدن كاملاً محسوس است ولى این مواد بعد از مدتى اثر مخرب خود را بصورت زردتر شدن رنگ دندان ها و بالا رفتن ریسك پوسیدگى نشان مى دهند.

دکتر ابوالقاسمی

ناشناس

مقدار مناسب خمیر دندان كه باید روى مسواك بزنیم چقدر مى باشد؟

دکتر ابوالقاسمی

دکتر ابوالقاسمی

برخلاف تبلیغات روزمره كه در آنها كل سطح مسواك را خمیر دندان میزنند ،مقدار مناسب خمیر دندانى كه باید بر سطح مسواك زده شود به اندازه ى یك نخود میباشد ،در صورتى كه این اندازه گیرى براى شما سخت مى باشد به اندازه عرض مسواك بزنید.خمیر دندان باعث كف زیاد بروى دندان ها شده و شخص زودتر دهانش را خالى مى كند و كف بوجود آمده باعث مى شود شخص به درستى تشخیص ندهد كه چه قسمت هایى مسواك زده نشده.

دکتر ابوالقاسمی

ناشناس

اگر دندان بر اثر صدمه و ضربه از جایش خارج شد چه كار باید كرد؟

دکتر ابوالقاسمی

دکتر ابوالقاسمی

ضربه(تروما) و تصادفات مى توانند باعث خارج شدن دندان از داخل دهان بشوند.این اتفاق معمولا براى دندان هاى جلویى فك بالا پیش مى آید كه از نظر زیبایى مهمترین دندان ها به شمار مى روند.ابتدا باید دندان را پیدا كنیم ،سپس بدون اینكه به قسمت ریشه ى دندان دست بزنیم دندان را از قسمت تاج گرفته و با آب به آرامى مى شوریم ،سپس در صورتى كه فرد بالغ باشد باید دندان را در داخل دهان و بین لُپ و لثه قرار بدهد ،در صورتى كه فرد كم سن باشد باید دندان را داخل شیر یا دستمال خیس نگه داشته و سریعاً به دندانپزشك مراجعه كند.به هیچ عنوان سعى نكنید دندان را سر جاى خود در داخل دهان قرار دهید.