آیا باید دندان های شیری را حفظ نمود؟

دندان شیری

آیا باید دندان های شیری را حفظ نمود؟

چرا باید دندان های شیری را درمان کنیم وسعی نماییم تا زمانی که بصورت طبیعی نیافتاده اند آنها را حفظ کنیم ؟

حقیقت امراین است که اهمیت دندان شیری کمتراز دندان های دائمی نبوده ، از این رو اغراق نیست اگر بگوییم دندان های شیری در بسیاری از موارد از دندان های دائمی با اهمیت تر می باشند ، لذا ساختمان کلی دندان شیری کاملا” شبیه دندان دائمی می باشد که از ریشه ، تاج ، عصب ، مینا و عاج تشکیل شده است ، بنابراین باید مانند دندان های دائمی در صورت پیدایش پوسیدگی آنها را ترمیم و یا عصب کشی کنیم .

در صورتی که به دلیل سهل انگاری والدین دندان شیری کودک زود از دست برود ، باعث می شود فضای آن توسط دندان های دائمی کناری بسته شود و همچنین امکان نهفته ماندن یا نابجا قرار گرفتن دندان دائمی زیرین نیز وجود داشته باشد.

یکی از نکات با اهمیت در مورد نگهداری دندان شیری این است که در صورت کشیدن زود هنگام دندان شیری امکان عدم رشد کافی فک در آن ناحیه وجود دارد که می تواند در آینده حتی باعث ناقرینگی صورت شود . با توجه به مطالب ذکر شده باید بگوییم که دندان های شیری سالم و مرتب کلید داشتن دندان های دائمی مرتب و سالم هستند و شرط ماندگاری دندان های دائمی از به موقع رسیدگی و درمان کردن دندان های شیری آغاز می شود .

 

اشتراک گذاری

نظر بدهید

تماس بگیرید
آدرس ما