کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

با اینکه اغلب به دندانپزشک مراجعه نموده ام اما دندان های خراب بسیاری دارم

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی
با اینکه اغلب به دندانپزشک مراجعه نموده ام اما دندان های خراب بسیاری دارم وهرچند مدت ، یکی از دندان هایم به علت خرابی و پوسیدگی موجب اذیت و ناراحتیم می شود . این جمله یک نمونه از جملاتیست که بارها مراجعین در صحبت با دندانپزشک معالج خود مطرح می کنند، با توجه به طرح کردن این جور جملات توسط شخص با دندانپزشک ، چه دلایلی باعث می شود که فردعلی رغم مراجعات مرتب و مکرر به دندانپزشک باز هم شاهد مشکلات دندانی و یا دندان درد باشد ؟ باید بگوییم چندین عامل در بروز مشکلات دندانی دخیل می باشد :
  • ممکن است دندانپزشک معالج ، درمان های مناسب و با کیفیتی برای فرد انجام نداده باشد و این امر باعث برگشت پوسیدگی
دندان ها در کوتاه مدت شود از اینرو فرد می تواند با مراجعه به موقع به دندانپزشک ماهر و با تجربه به این گزینه فائق آید .
  • در صورتی که بیمار به دندانپزشک خوب و با تجربه مراجعه کرده اما بازهم در مدت زمان کوتاهی دچار مشکلات
دندانپزشکی و دندانی شود از اینرو میتوان به دلایل ذیل اشاره کرد :

الف -عدم رعایت بهداشت دهان و دندان

هر چقدر یک دندانپزشک خوب و با تجربه به دقت درمان های دندانپزشکی را برای فرد انجام دهد ، در نهایت می تواند دندان ها را به حالت طبیعی و قبل از خرابی و پوسیدگی برساند. هنگامی که فرد به همان صورتی که قیلا" باعث پوسیدگی ها و مشکلات دندانی اش شده است نیز، میتواند مجددا" با عدم رعایت نکات بهداشتی دهان و دندان باعث ایجاد پوسیدگی و خرابی در دندان هایش شود .

ب -درمان های سطحی

برخی از افراد در مراجعه به دندانپزشک ازاو درخواست می کنند که درمان های دندانپزشکی را فقط به صورت سطحی برایشان انجام دهد و درمان کامل صورت نگیرد منظور این است که فقط ترممیم و درست شدن دندان هایی را دندانپزشک انجام دهد که موجب اذیت و ناراحتی فرد شده است ویا درد میکند ، در این مواقع وظیفه یک دندانپزشک خوب و ماهر و با تجربه این است که تمامی دندان های فرد را مورد معاینه و بررسی قرار دهد و به بیمار مشاوره و آگاهی در جهت رفع کامل پوسیدگی های دندانی و همچنین پیشگیری های لازم تا اتمام کامل درمان در طول مراجعات دهد ، زیرا در صورت باقی ماندن کوچکترین پوسیدگی بر روی دندان های درمان نشده و عدم رسیدگی و رفع پوسیدگی ها چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت سبب خواهد شد که فرد مجددا" مجبور به مراجعه به دندانپزشک معالج شود .    

ج - عمر مفید کمتر دندان های ترمیم شده

عامل بسیار مهم دیگری که معمولا" از نظر افراد و برخی از دندانپزشکان دور مانده است این است که عمر مفید در دندان های درمان شده ، کمتر از دندان های طبیعی می باشد ، لذا اینکه چه حجمی از دندان ها به دلیل پوسیدگی و مشکلات عفونی دندانی از بین رفته است قطعا" هرچقدرهم که یک دندانپزشک خوب و با تجربه آن دندان ها را درمان کرده باشد بازهم دوام دندانی که صدمه بسیاری به آن وارد شده زیاد نخواهد بود، از این رو می توان گفت به صورت منطقی یک دندانپزشک خوب و ماهر می تواند زمان از دست دادن دندان را برای شخص به تأخیر بیاندازد  . امروزه متأسفانه برخی ازکلینبک های دندانپزشکی در تبلیغات رسانه ای و اینترنتی ادعایی بر این باور دارند که عنوان می کنند که درجهت ماندگاری درمان هایشان تضمین مادام العمر و یا طولانی مدت خواهند داد که این مسأله فقط جنبه تبلیغاتی و گمراه کردن افراد را داشته لذا به این جمله کلیدی  و ماندگار اشاره می کنیم که همیشه پیشگیری بهتر ازدرمان است. توصیه ما بر این است که در صورت بروز هرگونه ازمشکلات دهانی و دندانی بوجود آمده ، شخص می بایست در اولین فرصت وهرچه سریع تر جهت رفع مشکل و یا پوسیدگی و خرابی دندان های خود به دندانپزشک خوب و با تجربه مراجعه نماید وحد الامکان قبل از اینکه صدمات جدی و پوسیدگی های زیادی به دهان و دندان های خود وارد کند .
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66