کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

چرا ورزشکاران در معرض پوسیدگی دندان هستند؟

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

نبرد با فرسایش دندانی ، نبرد با اسید DENTAL EROSION ACIDWAR :

پوسیدگی دندان : سؤالی که بسیاری از بیماران در واکنش به کنکاش دندان پزشک در مورد عادات تغذیه ای خود مطرح می کنند اغلب این است که دکتر، شما می خواهید روش زندگی من را عوض کنید؟ این بیماران که معمولا" ظاهری سالم و ورزشکارانه دارند نمی دانند علت این پرسش و پاسخ که در ارتباط با عادات تغذیه ای آنها که ممکن است کاملا" سالم هم باشد انجام می گیرد، چیست؟ امروزه این باور در میان دندان پزشکان روز به روز گسترش می یابد که افزایش روز افزونی در از دست رفتن بافت های سطحی دندان در اثر فرسایش اسیدی یا آنگونه که متخصصین آن را خوردگی دندانی ( DENTAL -CORROSION )  می نامند وجود دارد . این عبارت و فرایند های تحت این عنوان تا چند سال پیش از روی محققین و دندانپزشکان در کلینیک مورد غفلت قرار گرفته بود ، اما امروزه با پیشرفت های علمی و تکنولوژی فضای عمومی جامعه ما را در جهت تغییر عادات غذایی سوق می دهند  که در نهایت بتوانیم زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم و البته این روند شامل استفاده از غذاها و آشامیدنی هایی با منشأ گیاهی نیز می شوند مانند آب میوه های دارای اسید سیتریک که PH آنها تقریبا" 3/2  است . به عبارت دیگر می توانیم بگوییم وجود میوه و سبزیجات در رژیم غذایی هریک از افراد جامعه امری ضروری است اما زیاده روی در مصرف آن نیز می تواند سبب آسیب رساندن به مینای دندان و همچنین خارج شدن مواد معدنی از ساختمان آن شود . در جوامع امروزی زندگی سالم و مدرن ، افزایش تمرینات بدنی را نیز به همراه دارد که آنان نیز به نوبه خود سهم زیادی در افزایش توان ایجاد فرسایش دندانی دارند زیرا رفلکس گاسترواسوفاگال (REFLEX GASTROESOPHAGEAL  ) را افزایش می دهد علاوه بر آن اگر از دست رفتن مایعات بدن را نیز به آن بیافزاییم ، کاهش جریان بزاق بدنبال افزایش فعالیت بدنی رخ می دهد . از این رو به عنوان مثال باید گفت : برخی افراد هنگام ورزش نوشیدنی های ویژه ورزشکاران را مصرف می کنند که PH  آنها معمولا" بین  2/7 تا3/1  متغییر است به این ترتیب تمام شرایط برای بروز فرسایش اسیدی دندان ها مهیا خواهد شد .
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66