کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

ويروس كرونا و دندانپزشكى

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

با توجه به شيوع اين ويروس جديد و نگرانى مردم از مراجعه به دندانپزشكى بهتر است نكاتى را دراين باره بدانيد:

١- ويروس كرونا در دندانپزشكى از طريق ذرات معلق درهوا (ائروسل) پراكنده ميشود.
٢- ميكروبهاى پراكنده در هوا در دندانپزشكى مساله تازه اى نمي باشد، ويروس تب خال و ميكروب سل هم از اين طريق قابل انتشار مي باشد.
٣- بهتر است با توجه به شيوع بالاى ويروس نه تنها مراجعات غير ضرورى به دندانپزشكى بلكه به اماكن عمومى انجام نشود.
٤- مطب هاى دندانپزشكى مانند سابق بايد تمام موارد استريل و ضد عفونى را رعايت كنند ولى ذكر چند نكته ضرورى است: الف : دندانپزشكان موظف هستند تعداد بيماران ويزيت شده در روز را كم كنند تا كادر دندانپزشكى بتوانند بين ويزيت دو بيمار زمان كافى براى ضد عفونى محيط داشته باشند.
ب : قبل از انجام درمان دندانپزشكى بايد شرح حال بيماران گرفته شود و در صورت مشكوك بودن از انجام خدمات خوددارى شود.
ج : همانند سابق بهترين و مطمئن ترين مكان براى درمان دندانپزشكى مطب ها مي باشند و تا حد امكان از مراجعه به درمانگاه ها و كلينيك هاى عمومى خود دارى شود.
چون ازدحام زياد مراجعين به كلينيك هاى عمومى باعث مي شود ضدعفونى محيط با دقت كمترى نسبت به مطب ها انجام پذیرد.
د: دندانپزشكان و كادر درمان به دليل ورود ذرات ائروسل به سيستم تنفسى بيشتر از مراجعين در خطر ابتلا هستند.
ج : قبل از مراجعه به دندانپزشكى با دهان شويه دهانتان را ضد عفونى كنيد تا از پخش ويروس در محيط دندانپزشكى كاسته شود.

در نهايت با توجه به وضعيت پراكندگى ويروس مهمترين عامل بهداشت و رعايت فردى ميباشد.

 
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66