تولید مجدد دندان در انسان با کمک کوسه ها

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی
مطالعات جدیدی که بر روی کوسه ها انجام شد پزشکان متخصص دندان را در زمینه رشد مجدد دندان یک گام به جلو پیش برد . شاید بپرسید چرا کوسه ؟ یکی از قابلیت هایی که اندام درونی کوسه دارند این است که کوسه قابلیت تولید مجدد دندانهایش را در جایگزین کردن دندانهای قبلی دارد . کوسه ها در حدود 3000 دندان می توانند داشته باشند که در چند ردیف در دهان کوسه موجود می باشند . و این هم شاید به خاطر این است که دندان های کوسه بر خلاف دندان های انسان در لثه فرو رفته اند اما دندان های انسان در فک قرار دارد و این تولید دندان ها در کوسه همیشه وجود داشته است و کوسه ها همیشه توانایی داشتن دندان های پی در پی را داشته اند . کوسه ها در طول زندگی خود در حدود 3000 دندان از دست می دهند اما در طی چند روز دوباره دندان های جدید جایگزین دندان های قبلی می شود . در واقع در کوسه یک شبکه ژنی وجود دارد که مسئولیت این بخش را بر عهده دارد و این موضوع را دکتر گارت فریزر طبق تحقیقاتی که با تیم همراه خود در دانشگاه Sheffield انگلستان داشته اند کشف کرده اند . طبق گفته این تیم تحقیقاتی همین ژن در انسان وجود دارد و این کشف می تواند به کمک جایگزینی دندان ها در انسان ها بیاید.

دکتر فریزر در جهت دستیابی به این یافته ای جدید روی یک جنین گربه گوسه آنالیز داشته اند و به بیان ژن اولین دندان کوسه را مورد ارزیابی قرار داده اند . تیم تحقیقاتی دکتر فریزر به الگوی تشکیل چند ژن که به ساخته شدن تیغه دندانی در گربه کوسه ها می شوند پرداخت . انسان ها نیز به مانند کوسه ها تشکلیل ژن تیغه های دندانی را در زن های خود دارند .این سلول همان سلول مسئول رشد دندان های شیری و دائمی می باشد .

این یافته های جدید نشان می دهند که ممکن است بازتولید دندان ها در انسان ها روزی میسر شود .

 طبق گفته دکتر فریزر ما هم ژن تولید دندان را در بدن خود داریم هم برنامه تولید دندان را . اما نکته ای که وجود دارد ما در سن نوجوانی این سلول ها را در بدن خود از دست می دهیم و تجزیه می شوند که این نکته بر خلاف کوسه ها می باشد چرا که در کوسه ها به مرور این سلول ها توان و نیرو گرفته و می توانند تا پایان عمر کوسه به تولید دندان های جدیدتر به کوسه کمک کنند .البته این احتمال نیز وجود دارد که در آینده درمانهای دندان پزشکی ، متخصصان و تیم های پژوهشی دندان پزشکی ترمیمی بتوانند این سلول ها را تجدید نیرو کنند .
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66