کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

طول عمر لامينيت دندان چقدر است ؟

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

طول عمر لامينيت به طور كلى به دو عامل بستگى دارد

١.دقت و مهارت دندانپزشك

اولين گزينه براى درمان خوب و ماندگار طرح درمان مناسب می باشد كه براى هر بيمار به طور اختصاصى بايد بررسى گردد و بر اساس وضعيت خرابى و پوسيدگى دندان ها و موقعيت دندان هاى بيمار نسبت به فك مورد توجه قرار گيرد  توجه داشته باشيد كه درمان لامينيت  هميشه بهترين گزينه نميباشد و حتماً دندانپزشك بايد وضعيت بهداشتى بيمار شدت پوسيدگى ها و پركردگى هاى دندان ها و عادات دهانى و غذايى مانند دندان قورچه ،خوردن تخمه و تنقلات سفت را در نظر داشته باشد ،لزوم درمان ماندگار طرح درمان مناسب دقت و مهارت دندانپزشك زيبايى می باشد

٢.مراقبت و بهداشت بيمار

بعد از گذاشتن لامينيت با كيفيت توسط يك دندانپزشك زيبايى متبحر مهمترين عامل در دوام لامينيت مراقبت و رعايت بهداشت از جانب بيمار می باشد ،لامينيت هم مانند دندان هاى طبيعى نياز به استفاده از مسواك و نخ دندان بصورت مرتب دارد و همچنين از لحاظ عادات غذايى مانند شكاندن تخمه ژاپنى و يا گاز زدن يخ و گاز زدن ميوه هايى با هسته هاى سفت مانند شليل و هلو می تواند باعث شكستن دندان هاى طبيعى فرد شود به لامينيت هم آسيب مى رساند

در صورتى كه عوامل ذكر شده بدرستى انجام گيرد مى توان انتظار داشت كه عمر و دوام لامينيت ها به اندازه دندان هاى طبيعى بيمار قبل از انجام لامينيت باشد(توجه داشته باشيد دوام لامينيت و هر درمان دندانپزشكى ديگرى به عوامل زيادى بستگى پيدا مى كند و به هيچ وجه مقدار زمان ماندگارى درمان قابل پيش گويى نيست ولى با رعايت نكات ذكر شده مى توان درمانى با ماندگارى طولانى مدت را اميدوار بود)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66