کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

موثرترين راه براى جلوگيرى از پوسيدگى دندان ها در بچه ها چه روشى ميباشد؟

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

جلوگيرى از پوسيدگى : بيشترين درصد پوسيدگى در دندان هاى دايمى مربوط به دندان هاى آسياب مى باشد ،سطح اين دندان ها داراى شيارهايى مى باشد كه معمولاً پلاك ميكروبى در آنها تجمع پيدا كرده و باعث بروز پوسيدگى ميشود.

معمولاً در سن ٦ سالگى اين دندان ها در دهان نمايان ميشوند و بهترين زمان براى جلوگيرى از پوسيدگى نيز همين سن مى باشد كه در آن شيارهاى دندانى تميز مى شوند و با مواد خاصى پُر ميشوند كه به اين روش فيشور سيلانت گفته ميشود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66