کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

به چه دليل بعد از ترميم دندان ،بيمار احساس درد و حساسيت دندانى مى كند؟

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

به چه دليل  بعد از ترميم دندان ،بيمار احساس درد و حساسيت دندانى مى كند؟

ترمیم دندان : زمانى كه دندان پزشك ترمیمی بافت پوسيده شده را از سطح دندان جدا مى كند ،در حقيقت به ناحيه ى تحت كنترل سيستم ايمنى بدن وارد مى شود و بدن (به طور اختصاصى بافت دندانى) شروع به مقاومت و مقابله با اين آسيب وارد شده مى نمايد

هر چقدر سطح پوسيدگى دندانى عميق تر باشد ،آسيب (تروما)وارد شده به بافت دندانى بيشتر مى باشد و احتمال درد بعد از درمان بيشتر مى شود.

براى دندان هاى دردناك و حساس كه بعد از ترميم بوجود آمده ،چه بايد كرد؟؟

اين حساسيت ها معمولا به طور خود به خود و به مرور زمان از بين مى روند

در صورتى كه در درمان پوسيدگى هاى عميق ،دندانپزشك دقت كافى در گذاشتن دارو(Base ,Liner) در زير پر كردگى را انجام داده باشد معمولا اين درد طى يك دوره چند هفته اى تا حدودا سه ماهه كاملا از بين مى رود.

در غير اينصورت و در صورتى كه درمان بصورت صحيح انجام شده باشد در حقيقت دندان دچار التهاب غير قابل برگشت شده و درمان ريشه نياز مى باشد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66