علل بی حس نشدن دندان بعد از تزریق دارو چیست؟

دندان درد

علل بی حس نشدن دندان بعد از تزریق دارو چیست؟

علل بی حس نشدن دندان : در چه شرایطی ممکن است داروهای بی حسی به خوبی تأثیر گذار نباشند و شخص بعد از بی حس شدن حین درمان ممکن است احساس درد داشته باشد؟

علت بی حس نشدن دندان می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد:

۱- در صورتیکه محل تزریق دارو عفونی باشد به دلیل اینکه عفونت محیط اسیدی بوجود می آورد ، ازاین رو اثر بخشی داروی بی حسی را خنثی می کند .

۲- هنگامی که ناحیه تزریق شده عفونی باشد و به دلیل اینکه عروق خونی بیشتری در آن ناحیه فعال می باشد داروی بی حسی خیلی سریع تر از ناحیه خارج شده و اثر بخشی بی حسی را کم می کند .

۳- دربعضی مواقع ممکن است دندان مورد نظرعلاوه بر عصب های اصلی از عصب های فرعی دیگری نیز تغذیه شده باشد ، ازاین رو وقتی که ما ناحیه عصب اصلی را بی حس می کنیم ممکن است همچنان اعصاب فرعی در ناحیه وجود داشته باشد که باعث می شوند دندان همچنان تحلیل پذیر باشد .

۴- در مواردی که بیماران از داروهای مسکن ، آرام بخش و مخدرها استفاده می کنند ، آستانه تحریکشان نسبت به درد کم می شود لذا نیاز به تزریق مقدار بیشتری ماده بی حسی داریم .

۵- وضعیت قرارگیری اعصاب دندانی ممکن است در یک فرد از فرم آناتومیک عادی و روتین تبعیت نکند و مسیر عصب دندانی کمی از ناحیه ی معمول فاصله داشته باشد به همین دلیل دندانپزشک معالج با توجه به تزریق معمول نتواند ماده ی بی حسی را به عصب مورد نظر برساند .

۶- یکی دیگر از علل شایع در بی حس نشدن دندان ها مربوط به ماده بی حسی و مهارت دندان پزشک نمی باشد و بیشتر جنبه روانی و تلقینی دارد بر این اساس بعضی از بیماران با توجه به ترس بیش از حدی که از دندان پزشکی دارند سبب می شود که بیمار به صورت غیر حقیقی احساس درد داشته باشد ، در صورتی که دندان کاملا” بی حس شده و هیچ گونه درد واقعی در آن وجود ندارد .

نظر بدهید

تماس بگیرید
آدرس ما