کلینیک دندانپزشکی ابوالقاسمی

کامپوزیت ونیر در طرح لبخند

20 آبان ، 1397
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی
  در طرح لبخند و کامپوزیت ونیر یک نکته ی بسیار مهمی وجود دارد که اکثر مراجعه کنندگان و همکاران به آن بی اعتنایی میکنند وو آن این است که ما باید قبل از هر کاری , دندانی که میخواهیم روی آن درمان انجام دهیم را کاملا مورد بررسی قرار دهیم و بفهمیمکه دندان از نظر ماندگاری و دوام در چه سطحی می باشد. حتی اگر بهترین درمان کامپوزیت ونیر انجام گیرد و به مراجعه کننده ضمانت داده شود که مواد استفاده شده روی دندان سالیان سالبرای او کار خواهد کرد , در صورتی که دندان زیرین دارای مشکل باشد و قبلا رفع نشده باشد , درمان تاثیر خود را از دست می دهد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66