کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

آیا بعد از عصب کشی، دندان درد داشتن طبیعی است؟

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

چندین دلیل می تواند باعث درد دندان بعد از عصب کشی شود:

1- دندانی که تحت درمان ریشه ( عصب کشی ) قرار می گیرد عفونی بوده و دارای التهاب می باشد ازاینرو بعد از دستکاری ، این التهاب می تواند باعث تحریک بافت های اطراف ریشه شود و تا زمانی که این التهاب رفع نشود احتمال درد دندان وجود دارد . 2- همان طور که از نام این عمل مشهود است در این درمان با اعصاب دندانی و صورتی سروکار داریم لذا قطع این اعصاب باعث تحریک اعصاب صورتی می شوند و می تواند باعث ایجاد درد شوند که این درد نیز بعد از مدتی از بین می رود . 3- بر خلاف تصورعمومی ، افراد بر این باورند که علت درد دندانشان بعد از عصب کشی به دلیل جا گذاشتن عصب داخل دندان توسط دندانپزشک می باشد از این رو باید بگوییم نه تنها عصب کشی دندان به صورت ناقص نمی تواند باعث درد دندان پس از عصب کشی شود، بلکه درصورتی که یک دندانپزشک درمان ریشه را به طور کامل انجام نداده باشد به دلیل اینکه تحریک کمتری در قسمت انتهای ریشه بوجود می آید احتمال درد وجود نخواهد داشت . 4- یکی دیگر از دلایلی که شخص بعد از عصب کشی احساس درد دندان می کند پوسیدگی و درد در دندان های کناری می باشد و معمولا" احتمال درد در دندان عصب کشی شده بعد از مدتی خیلی کم می شود . 5- در بسیاری از موارد شخص از اینکه بعد از عصب کشی دندانش نسبت به خوراکی های سرد حساس شده ابراز ناراحتی می کند و شدیدا" هم اصرار بر این دارد که درد دندان مربوط به دندان عصب کشی شده می باشد ، در این باره باید گفت : به هیچ وجه دندانی که عصب کشی شده به محرک های حرارتی مانند آب سرد و یا چای داغ حساس نمی شود و دلیل این امر هم کاملا" واضح است چون پایانه های عصبی که باعث انتقال حس درد می باشند در داخل دندان وجود ندارند حتی اگر آن دندان توسط یک دندانپزشک مبتدی به صورت ناقص عصب کشی شده باشد .
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66