کلینیک دندانپزشکی ابوالقاسمی

خط لبخند چيست؟

01 تیر ، 1397
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی
خط لبخند چيست ؟ در وضعيت طبيعى دو دندان جلويى فك بالا (دندان سانترال ) بايد از دو دندان كنارى آنها (لترال ) بلند تر باشد كه اين وضعيت ظاهرى جوان به شخص مى دهد ،اين دندان ها بايد هم رديف دندان هاى نيش (دندان هاى كانين ) باشند ،خط لبخند در حقيقت يك خط فرضى است كه از نوك دندان هاى سانترال و كانين فك بالا مى گذرد و اين خط تقريباً در امتداد افق ميباشد و اگر اين خط با خط لبه بالايى لب پايينى موازى باشد و انتهاى اين خط به سمت پايين باشد نشان دهنده لبخند يك فرد جوان مى باشد و هر چقدر اين خط به سمت حالت صاف و FLAT  پيش برود نشانه سايش دندان ها و ظاهر پيرتر مى باشد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66