کلینیک دندانپزشکی ابوالقاسمی

تصاویر لامینیت سرامیکی

لامینیت سرامیکی<br />لمینیت سرامیکی شامل یک پوسته نازک سرامیکی با قطر ۵ ـ ۶ میلیمتر می باشد. ضخامت این پوسته نازک دو برابر ضخامت پوسته تخم مرغ است. در اصلاح خط لبخند این روکش را با کمک انواع باندهای رزینی که حالت چسبنده دارند، بر روی دندان های بیمار قرار می دهد. روکش لمینیت سرامیکی شباهت زیادی به دندان طبیعی دارد و از این جهت، تشخیص ترمیمی بودن دندان برای دیگران غیرممکن است.
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66