خرابی

پوسیدگی دندان

پوسیدگی های دندانی چگونه بوجود می آیند ؟

با توجه به این سوال می توان گفت که : میکروب ها و باکتری هایی در محیط دهان وجود دارند که در صورت وجود محیط مناسب باعث پوسیدگی و از بین رفتن دندان ها می شوند ، این میکروب ها هنگامی که در مجاورت مواد غذایی قرار میگیرند با تجزیه مواد باقی مانده به روی

ادامه مطلب
تماس بگیرید
آدرس ما