کلینیک دندانپزشکی ابوالقاسمی

آیا بلیچینگ با لیزر دندان ها را بهتر سفید می کند؟

14 اردیبهشت ، 1398
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی
در پاسخ باید گفت ماده مؤثر برای سفید کردن دندان ها (bleaching) در دندان پزشکی هیدروژن پراکسید و کار با ماید پراکسید می باشد. این مواد با توجه به اکسیداسیونی که در سطح دندان انجام می دهند، باعث عمل سفید کنندگی دندان می شود. لذا دستگاه لیزر به تنهایی هیچگونه کاربردی برای سفید کردن دندان ها ندارد. از این رو هنگامی که با ژل سفید کننده استفاده منی شوند باعث می شود اثر ژل سفیدکننده بهتر نمایان گردد. در حقیقت لیزر باعث می شود فعالیت مولکولی ژل سفید کننده (بلیچینگ) بیشتر شود در نتیجه عمل بلیچینگ مؤثرتر و سریع تر صورت پذیرد. یکی از مزایای کاربرد لیزر برای سفید کردن دندان ها این است که زمان کمتری مواد سفید کننده بر روی دندان ها قرار می گیرد. و همین امرباعث می شود احتمال حساسیت دندانی کمتر شود. لذا حتماً باید این نکته را مد نظر قرار دهید که تمامی این مواد و دستگاه های لیزر، هنگامی بیشترین و بهترین نتیجه را حاصل می کنند که دندان پزشک شما بتواند از ژل هایی  استفاده کند که با طول موج دستگاه لیزر همخوانی داشته باشد تا مولکولها در همان طول موج فعال شوند. به عبارت دیگر باید بگوییم هر ماده سفید کننده و یا هر دستگاه لیزری کیفیت لازم برای انجام سفید کنندگی دندان ها را ندارند.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66