نایت گارد

نایت گارد

نایت گارد

دندان قروچه در هنگام خواب، نایت گارد در طول شب و هنگام خواب ممکن است بسیاری از افراد حرکات وعکس العمل هایی داشته باشند که خودشان متوجه آن نمی شوند . به عنوان مثال به خروپف یا دندان قروچه می توان اشاره کرد . دلیل اصلی دندان قروچه استرس های روزانه می باشد که درشب

ادامه مطلب
تماس بگیرید
آدرس ما